Je strašně těžké učit slepé vidět,“ slyším při poslechu jedné písničky a přemýšlím, jak to asi autor myslel?… Odpověď je jednoduchá.

Souvisí to s nastavením naší mysli. Někdo má mysl nastavenou otevřeně, jiný má zase uzavřenou mysl. Co to znamená?

Limitovaná mysl…

Lidé s uzavřeným nastavením mysli vidí všude hranice. Jsou to lidé, kterým se život děje. Jsou to oběti životních okolností. Myslí stále na to, co nechtějí a nechápou, že se jim to děje pořád znova a znova. Lidé s uzavřenou myslí nevěří, že se mohou rozvíjet, že mohou vylepšit své zdraví či finanční situaci. Prostě přijímají vše tak, jak jim život dává a nesnaží se o změnu, protože věří, že změna není možná. Myslí si, že člověk se rodí buď chytrý, průměrný nebo hloupý a že takový bude po celý zbytek života. Myslí si, že talent je pevně daný už od narození a nelze tedy na něm již dále pracovat.

Nekonečná mysl…

Lidé s otevřeným nastavením mysli ví, že je všechno možné. Ví, že mohou dělat vše, co chtějí; být tím, kým být chtějí; žít život, jaký chtějí. Jsou to tvůrci svého vlastního života. Ovšem většina z nich se tomu musela postupem svého života naučit. I já se tomu musela naučit. Byla jsem naočkována výchovou a dnešní společností, že nemůžu mít, co chci a pokud ano, musím si to zasloužit, musím poslouchat autority, musím být se všemi zadobře, musím se zavděčit všem a musím dělat tak, aby byli všichni kolem mě se mnou spokojení. Musím dělat jen to, co se líbí druhým. Samé MUSÍM. Žádné CHCI.

Otevřené nastavení mysli nám dává nekonečně možností. Víme, že schopnosti se dají vylepšovat a talent na něco se dá vytvořit. Víme taky, že vytvoření skutečného talentu vyžaduje vytrvalost, sebekázeň, píli a každodenní práci. Víme, že můžeme dosáhnout stejného úspěchu jako řada úspěšných lidí na tomto světě. Nevzdáváme se hned po prvním neúspěchu a netvrdíme, že něco nejde. Jestliže máme mysl nastavenou otevřeně, víme, že můžeme růst, vylepšit své zdraví a finanční situaci.

Odlišné světy

Uvědomila jsem si, že pokud chci být v životě šťastná a žít lepší život, je třeba mít otevřené nastavení mysli. Ovšem zde nastává ten problém. Jelikož většina lidí má uzavřenou mysl, je velmi těžké se s nimi o něčem bavit. Lidé s rozdílným nastavením mysli mluví sice stejným jazykem, ale vůbec si nerozumí. Uzavření jedinci mají pocit, jako by ti otevření úplně zešíleli a vůbec nechápou, o čem to mluví. Oni nevidí ty netušené možnosti, protože v ně nevěří. Proto ta metafora „Je strašně těžké učit slepé vidět“… Každý žije v jiném světě. V tom svém.

Když jsem zjistila, že jde všechno a neexistují žádné hranice toho, co by člověk chtěl, chtěla jsem se o to podělit s ostatními. Chtěla jsem jim říct pravdu o životě. Pravdu o tom, jak žít lepší život. Zvlášť pro ty, co si jen neustále na něco stěžují. Ale lidé se na mě dívali jako na blázna. Jako na naivní holčičku. Nastávaly konflikty, nechtěli mi to věřit. Tak mám za to, že se jim vlastně líbí ten svět, ve kterém žijí. Ten svět, kde je všechno nespravedlivé, všichni jim křivdí, všechno je hrozně těžké nebo až nemožné dosáhnout. Nemají žádnou zodpovědnost za svůj život. Oni si na všechno stěžují, ale změnu vidět ve svém životě nechtějí. Podvědomě jim to tak vyhovuje.  A takovým lidem je velmi těžké pomoci. Oni musí sami chtít.

A co vy?

Jaké je vaše nastavení mysli? Věříte v to, že jste schopni učit se, růst a změnit svou osobnost?

Jak byste ohodnotili na stupnici 1-10 své nastavení mysli? (1 uzavřené, 10 otevřené)

 A co uděláte v následujících 7 dnech pro to, aby vaše mysl fungovala ve váš prospěch?

Buď rostete, nebo klesáte dolů. Jiná možnost není. Pro jakou variantu se rozhodnete vy?

Pokud máte uzavřeně nastavenou mysl a chcete to změnit, aby vám nebránila na cestě za vašimi úspěchy, podívejte se ZDARMA na internetovou přednášku s trošku násilným názvem 🙂 ale za to s nenásilnými technikami na téma Jak se zmanipulovat k úspěchu.

photo by: Skley