Náš pravý potenciál tkví v rozvinutí čtyř inteligencí, o kterých se ve školách běžně neučí. Proč taky. Náš zastaralý školní systém je nastaven tak, aby ze škol vycházeli lidé, kteří umí poslušně sedět, mlčet, plnit rozkazy, proti ničemu neprotestovat, nevyčnívat a nemyslet kriticky. Učíme se věci, které z 95% v životě nikdy nevyužijeme. Jsme trestáni za své chyby špatnými známkami. To akorát pak programuje naše podvědomí, že chybovat je špatné. Díky tomu se bojíme dělat chyby, máme strach z neúspěchu a tak raději neuděláme nic navíc, jen abychom neudělali chybu. Pak vyjdeme ze školy a jsme v životě nepoužitelní. Ne nadarmo se říká, že život je nejlepší škola.

O jakých čtyřech inteligencích je řeč? Mám na mysli IQ, EQ, FQ a SQ. Rozvíjení a propojení těchto 4 inteligencí do jednotného celku směřuje za hodnotnými cíli a vytváří výjimečný život.

IQ – souvisí s naší myslí. Vypovídá o tom, jak moc umíme moudře využívat ten nejvýkonnější počítač všech dob – náš mozek a naši mysl; jak efektivně se dokážeme učit a pamatovat si věci tak, že je budeme mít v mozku jednou provždy. Jak moc se umíme soustředit, když něco děláme. IQ vypovídá o tom, jak umíme pracovat s našimi myšlenkami a využívat svou mysl na to, abychom vytvářeli to, co chceme a ne to, co nechceme. Vypovídá o tom, nakolik jsme kreativní ve svých představách.

EQ – neboli emoční inteligence je o vztazích a souvisí s naším srdcem. Vypovídá o tom, jak kvalitní vztahy jsme schopni vytvořit s druhými i sami se sebou; jak jsme schopni vcítit se do toho druhého, vidět situaci očima toho druhého, jak druhým umíme naslouchat, nakolik jsme otevření a schopní komunikovat jasně a upřímně.

FQ – souvisí s naším tělem a jedná se o fyzickou inteligenci. FQ je o tom, nakolik umíme ovládat a využívat naše tělo. Jestli jsme plní energie a elánu, nebo jsme neustále unavení, jestli jsme zdraví nebo pořád nemocní, jestli z nás září energie, nebo naopak vypadáme sešle..

SQ – jedná se o duševní neboli spirituální inteligenci. Vypovídá o tom, jak moc žijeme v souladu s našimi přesvědčeními, opravdovými hodnotami a s tím, čemu věříme. Vypovídá o tom, jestli na tom světě vytváříme smysluplný odkaz, něco kvalitního pro ostatní, jestli děláme to, na čem opravdu záleží. Malé věci, které děláme každý den, rozhodují o všem.

Už jako malí jsme měli zárodky těchto čtyř inteligencí a plně jsme je rozvíjeli. Byli jsme zvídaví, chtěli se všechno naučit, všechno poznat, všechno vědět, zkusit a všechno otestovat.  Bohužel vlivem výchovy dospělých jsme některé rozvíjet přestali nebo je rozvíjíme opravdu velmi málo.

Tohle nedělej, nesahej na to, ne, tohle neříkej, co si o nás pomyslí sousedé, nechoď tam, co o tobě řekne tetička…

Ale nezlobme se na dospělé, nevěděli, že to dělají špatně! Nezapomeňme, že naši rodiče měli také rodiče, kteří je tomu učili a tak si mysleli, že jedině tak je to správně.

Na této zemi jsme proto, abychom žili naplno a byli šťastní, ne abychom se trápili, byli věčně nemocní a švorc. Zeptejte se sami sebe, proč si myslíte, že tady jste, co tady máte udělat? Jaký odkaz zde máte zanechat? Co by vás bavilo v životě dělat?…A proč to neděláte?

photo by: KellBailey